Hasiyetiniz_tapmaca

taze bir mowzuk acaymazam yaponcasy gozi mazok etdilay.
sizin hasiyetiniz haysy haywanynka menzeyar. bilesiniz gelyan bolsa, suny hasaplan.
oz doglan yylynyzyn sonky iki sanyna oz yasynyzy gosun.
mysal ucin 2005-de doglan bolsanyz onda siz 6 yasynda: (05+6=9) = 9 bolyar.
cykan san boyunca siz suna menzeyaniz.

Dowamy »

1556 43
Köneler, 9 years ago


Gyzykly-test

bu testing jogabynda haysy meshur adama mezeyanini bilersin.
- 1 bilen 9 arasynda bir san tut
- ol sany 3 bilen kopelt
- kopeltmek hasylyna ( emele gelen sana) 3 gosh
- bu sany yenede 3 bilen kopelt
- 2 yada 3 basgancakly sanyn her basgancagyny bir birine gosh ( mysal: 23=> 2+3=5) in sonky emele gelen san senin...

Dowamy »

1306 27
Köneler, 9 years ago


Bolgusyz mowzuk ya-da teswirlerdaki Name uchun Mrs.Mährigözel menden yurek soranok??? we s.m.ler

Ay su seretsem duyn onnun teswirlerden ennere bolsup birtopar pihpahlar gelen ekeni. ol yerini owup arsa cykaryp, barik gowni yetmedik bolyar. beyle nahili yerka diyip seredip gorsem, bolgusyz mowzuklardan doly ekeni. mysal ucin Name uchun Mrs.Mährigözel menden yurek soranok??? diyip biri bolgusyz mowzuk acypdyr. onada yuzlerce bolguzyz jogaplar ya...

Dowamy »

1177 24
Köneler, 9 years ago


Test-psihologiya

Göz önüne getirin. Siz çölde. Yanynyzda bolsa kabir hawyanlar bar:

Yolbars, sygyr, at, goyun, maymyn.

Çölden çykmak üçin haywanlardan birini taşlap gitmeli. Haysyny taşlarsynyz?

Galdy 4 haywan.

Son çölün bişiryan gyzgynynda gidip baryanyz. Yok uzak. Gurak.. Hemme yer çage.. Yene bir hawyan...

Dowamy »

2236 68
Köneler, 9 years ago


Tapmaca_anikdot

Mugallyma (ayal) ekzamen wagtynda okuwcysyna (oglan) sorag berip, olaryn yekejesinde yalnysaysa 2-lik goyjakdygyny aydypdyr. Olar:
- Name zat mende 2 sany, sygyrda bolsa 4?
-Ayak
-Sen balagyn icinde bar, mende yok?
-Jübi
-Name zat girende gatyja we rozovy renkde, chykanda yumshak we yelmeshyar?
-Sakych

Dowamy »

2137 29
Köneler, 9 years ago


Cilimin peydasy

Alymlaryn geciren barlaglarynyn sonky netijesine gora, cilim cekmek adamyn organizmi ucin hokman zerur zat.
Nikotin mikroblaryn 36 gornusini olduryar. Solaryn 8 sanysy adama gaty zyyanly mikroblardyr.
Nikotin beynidaki garry we gowsak nerwleri olduryar we netijede beynini garry we gowsak nerw oyjuklerinden arassalayar.
Cilimin...

Dowamy »

2262 24
Köneler, 10 years ago