Nädip ökünmez ýaly ýaşamaly?

Köp adamlar:"wah şu wagt öňki ýaşlygym bolsady" diýip öz durmuşynda eden ýalňyşlaryna ökünýärler. Siziňem araňyzda belki şuňa meňzeş ökükçli gezip ýörenler bar bolsa gerek. Eger bar bolsa biziň bilen paýlaşyň. Goý geljekdäki ýaşlar bir şol öňki ýalňyşlyklary gaýtalamasyn!

Şahyrlaryň biri öz goşgy setirlerinde şeýle belleýär:
Ş...

Dowamy »

686 7
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 1 year ago

Jogap tapyp bilmedik soragym

Gawunyň ýagşysyn şagal iýer diýipdirler. Meň gowy gawun iýesim gelýär. Şonuň üçin men şagala öwrülmelimi ýa dogulaňda şagal bolup dogulmalymy?
***
Şagalyň sesi
Ýadymda, şol günem şu günki ýaly,
Dolan aý asmanda nurun saçýardy.
Garagol ýyldyzlar gözlerin gyrpyp,
Biri ýansa beýlekisi öçýärdi.

Ý...

Dowamy »

612 6
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 1 year ago

Köpchülik we hakykat

Köpchilik edyäni yada köp adamlaryn bir mesele hakyndaky den pikirliligi - o meselän dogrulygyny subut etmeyar.

Mslm bir yalan yada bozuk ishi bir milledin köp bölegi däp-dessur yaly köpden bäri edip gelyär. We sonam shony taze neslin adamlaram islese we islemeseler ony yagny yalany we bozuk ishi göyä hakykat, dogrulyk yaly edip gely...

Dowamy »

482 3
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 year ago

Talyp dalashgarlere ustunlik

Salam talyplar we dalashgarler. Ilki bilem hemmanize ustunlik dileyan.
Dalashgarlerin ählisine showlylyk dileyan.
Arañyzda TDY we DI ( narhoza) synanshyanyñyz bar bolsa habarlashayyñ.

Dowamy »

457 1
Sorag-jogap, barcam tarapyndan 1 year ago

Turkmen nakyllary

Gelin bilyan türkmen nakyllary yatlalyn:

Köprüden gechyänchän donuza dayy diy.

Dowamy »

1036 14
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 year ago

Elbetde söygi

Salam egindeşler we watandaşlar hemmaniz goşulyn garantiya beryan içimizdaki talanly ogln gyzlarymyz bilen öran gyzykly söhbet bolar
Welcome !!

Dowamy »

629 3
Sorag-jogap, luckyboy1999995 tarapyndan 1 year ago

Redmi 5 boyunca sorag

Aranyzda redmi 5 ulanyp goren barmy?

Dowamy »

517 3
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 1 year ago

Visa kart boyunca komek

Visa karty playmarkede catyp goren barmy?Men catjak bolsam kartyn nomery yalnysh diyya

Dowamy »

574 4
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 1 year ago

Hemra Rejepowyn 1 aydymynyn ady gerek

Salam. Hemra Rejepowyn bir aydymy bardy. tapyp bilemok., Sozleri

Gapynda gelin mashyn dur gulum
sen munyan ol mashyna ir gulum
kurtan tashla diyeyin men zor gulum
.......................

aglama aglama aglama yar
saklama sen mashyny egleme yar

srocny gerek bolup dur, komek etse...

Dowamy »

532 1
Sorag-jogap, ashyrhan95 tarapyndan 1 year ago

Ýazyjy şahyrlaryň salgysyny, tel. nomerini biýäňizmi

Salam hormatly agzalar, eger araňyzda türkmen ýazyjy şahyrlarynyň salgysyny, tel.nomerini bilýän bar bolsa ýazaýsaňyz.

Dowamy »

789 5
Sorag-jogap, marokka tarapyndan 1 year ago

Elektron kitap nadip yasamaly

Salam doslar men bir powest yazdym indem sony kopculige yetimekci kim bilyan bolsa habar etsin 99361267897 imo tapawudy yok islendik pikrinizi galdyryn bilyan bolsanyz komek edin okap gorseniz sizede peydasy deger sony kopculik bn paylasjak bolyan

Dowamy »

603 12
Sorag-jogap, yeke yurek tarapyndan 1 year ago

Embird studio

Slm hemenize men sizden hayisim bar
Embird studio nädip girmeli crack yuklemelimi?

Dowamy »

410 1
Sorag-jogap, AGG tarapyndan 1 year ago

DNS server name bolya?

Mebmasterlere sorag!

Dowamy »

476 2
Sorag-jogap, serdarof tarapyndan 1 year ago

Mugut hosting

Salam dostlar sizden haýyşym bar sizin bilyan mugut hostinginiz bar bolsa yazayyn yenil isleyan bolsa has gowy men forum sayt acmakcy bolyan we sonun ucin hosting gozleyan bar bolsa yazayyn!

Dowamy »

540 3
Sorag-jogap, Ashyk yigit tarapyndan 1 year ago

Türkmenlerde kitap okaýan barmy

Bir Ýapon bir ýylda ortaça 25 kitap okaýar.
Bir Şwes bir ýylda ortaça 10 kitap okaýar.
Bizde ýagdaýlar nähili???

Dowamy »

742 14
Sorag-jogap, Gurban93 tarapyndan 1 year ago

Komek

Saytda bir tema gozleyan, tapyp bilmedm, hem bir agzany gozleyan onam tapmadm, onler rahat tapyp bolyady, inni mumkinchilik ayryldymyka ya men onoramokmy? Ugry yoly bar bolsa ugrukdyrayinda!

Dowamy »

469 1
Sorag-jogap, syrlyalem tarapyndan 1 year ago

WiFi router alsam

Telefon liniýasyndan gelýän internet üçin Wi-Fi router alsam haýsy parametrlaryna üns bermeli?! Men xiaoma firmanyň mi 3c model Wi-Fi routerini aljak boldum, ol telefon liniýasy üçin däl -de modem interneti üçin niyetlenenmi? Dil bilyanler internetden gyzyklanyp berse ullakan kömek ederdi;))

Dowamy »

658 4
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 1 year ago

Täze 3-nji jyns.

Salam agzalar. Häzirki wagtda täze 3-nji jybs moda boldy. Aslynda bizde bu zat geñ görülsede daşary ýurtda bu adaty gündeki zat. Olar doglan günlerine gyzlar kakalaryndan pul sorap göni salonda gidip plastiki kiçiräk operasiýa etdirýärler. Meselem dodaklaryny çişirýärler, göwüslerini ulaldýarlar we ş.m. Menem pikir etdim biziñkilerem şeýtseler näme...

Dowamy »

953 13
Sorag-jogap, Megalord tarapyndan 1 year ago

Tanyshlyk

Yurekdeshe name boldy? Goz degdimi?

Dowamy »

960 7
Sorag-jogap, Patrik aga tarapyndan 1 year ago

Türkmenistandaky şypahanalar!?

Salam, Türkmenistandaky şypahanalardan bilýanlernizi paýlaşmagyňyzy haýyş edýan!

Dowamy »

461 2
Sorag-jogap, Goldsoft tarapyndan 1 year ago