düyn gije gowja düyş gördüm bu saytdan we beyleki saytdan birnaçe agzalar bn Draculan yaşayan yerine gezmage gityas son azaşyas we harmandalilen öyüne baryas,özi akitya,barsak 2. etajda tapçanda kakasy çay içip yatyr...:9 tapçanynyz owadan ekeni oyanyp proyektini çyzdym...üstünde işleyan:) menem şeylesini yasajak özüme:)

Köneler, el_mariachi tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir