salam agzalar!! gelin tazeden bile goşgy yada helaya (men goşgyn tarapynda) yazalyn...önem yazdyk yene tazeden başlalyn içimizde tejribelilerimiz kan...mümkin bolsa gusun adamlar:)

Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir