kim ejiz?? kerim aga bir goşgusynda "kynçylyk yok dünyede, ejizlik bar dünyade diyyar" şo yerdaki ejizlik hakykatdanam herbir adamyn duçar bolyan zadymy yada özünü yetişdirmanligin,yzagalaklygyn,yaltaçylygyn sebaplimi bolyar.yagny ejizlik alla tarapyn adamzada berilen bir zatmy yada başga zadyn netijesi.Mysal üçin men diyen yaly yigitlerinem günü gelen wagty solup gidenini göryän.Umuman aydanda ejizlik name?? düşünjeleriniz. men pikirimçe ejizlik alla tagallanyn adamzat bendesine özünün namelere kadyrdygyny subut etmek üçin beren zadymyka diyyan

Köneler, d_oguz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir