Hemmlere salam sizden bir zat sorajak. Men Dasaryyurtda turkiyede okap baslanymdan bari gunun wagtlary gaty tiz gecyan yaly.Hepdeler 1 gun yaly gecip gidyar we etjek zadyny wagtynda yetisdirip bilman azara galyp yorsum.Turkmenistandaka beyle daldi,kanikula oye giden wagtym yada turkiya gitmakam sagatlaryn gecisi adaty halatda gecyar.Al bare geldim durmusum tizlesen yaly yzyndan yetip bilemok bu "wagt" diyen neressan.Sizin pikirinizce bu wagtyn tizligi geografiki yerlesmeklik bilen baglansyklymyka? onsonam aramyzda tejribeli kisiler bardyr wagty nahili peydaly ulanyp biljekligimiz hakynda maslahat berip biljek.Dogry herkim oz harakterine gora sekilldedirer oz wagtyny yone menin aytmak isleyanim wagt tertibini nahili goymaly we s.m..Suwagtlar wagtdan gaty kosenyan son ucin...

Köneler, d_oguz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir