Kopden bari garasylyan we okan oglanlary yurda dolanmakdan saklayan mesele bolan "30 yasyny gecmedik bolsan gulluga gitmeli" duzguni indi yatyrylypdyr. 27 yasyny gecen bolsan indi gulluga gidenizok. Entek hem makul karar dal welin shul hem bir zat.

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir