Gelin,barik,gelin.,jem bolup gelin :)

Essalawmaleykim,gadyrly agzalar!

Menem barinin agzasy,yone dine jyklap gidyan.Bashlarda tema achyadym,indiden tema achmakchy :)

Temanyn esasy maxady:

***

Barde diysen kop oglan-gyzlarymyz bar,shulardan ukrainada okayan bar bolsa,guk diyayin.

shu tema men diyip yazyn :) son...

Dowamy »

859 5
Köneler, 9 years ago


Erik bagynda

tomusyn bir guni gidipdim oba,
howa hem seylebir,seyle bir gyzgyn,
hyyalyn ozuni okalaysan yaba.
***

onyanca gorundi bir erikli bag,
gujagyny gerdi so yurekli bag.
girdik.yer sowadyar bagyn sayasy
teyinde cay icip otyr eyesi-
bize rugsat beren erikli baga,

Dowamy »

604 1
Köneler, 9 years ago


Bahar bilen shatlyk

dag bashynda donan buzlar aglayar,
dinlap lale kakyan gyzlaryn sesin.
umsumlikden chykan,guller shatlanyar,
dinlap."jykyr-jykyr" chaga gulkusin.

yashyl sahnalarda bagshy bilbiller,
aydym aydyar olar gulleri hakda.
yany gam-gussadan gutulan iller,
shatlanyn,gam-gussa gitsin gursakdan!
<...

Dowamy »

1125 13
Köneler, 9 years ago


TesWirLer!

Salam! Teswirler coma yaman owrenishipdirin,achylmasa nanam iyjek dal :D

Eeeey,birzatjyklar edip achyp bolmayamy? shu gun achyljakdy,yone bolmady.

Umyt edyan ertir achylar

Dowamy »

2277 68
Köneler, 9 years ago


Yarysh bashlady,hemmaniz barik!

salam hemmanize! men bir oyun tapdym,belki bolandyr,belki-de bolmandyr,ony bilemok...yone,gelin,yene-de oynaly shu oyny! oynumyzyn sherti sheyle: her kim oz nikinin harplaryndan soz duzmeli.bir harp iki gezek gaytalansa-da bolar meselem:Mollanepes: nan,,san,nas,mal,pal,pas,sap,sal,nep,sen,lemon,mel,men,nem,pol,sansan,molla,nepes,ol,on,pes,mes,s...

Dowamy »

1594 31
Köneler, 10 years ago


Menem ashyk!

Eý Dostlarym, bir obadan,
Aşygy men Perizadyň!
Akja yuzli ol owadan,
Ashygy men Perizadyň?

Häzir barjak, bilsem öýün,
Söýgim çyndyr,däldir oýun.
Dostlar size men aýdaýyn,
Aşygy men Perizadyň!

Söýgiň ody has tutaşdy,
Goşgy ýazdym,ýürek joşdy!
Görenimde akyl çaşdy,<...

Dowamy »

1143 11
Köneler, 10 years ago


Indian aydymlar

Dostlarym,ichinizde indian aydymlaryny dinleyaniniz bar bolsa men size gowy aydymlaryn atlaryny beryan:
Dil Kyun ye mera.
Labon ko labon pe sajao.
Salaam aaya.
Surilin.
Teri ore.
Tere liye.
Mandira bedi in bhulabiya song from aus kaha niyaan.
tuj me rab dik tahe...

shu aydymlar...

Dowamy »

885 4
Köneler, 10 years ago


Gowy goryan Kinomyz

Salam oglanlar-gyzlar! her kim shu taya gowy goren kinosyny yazaysynda! Gowylary bolsa menem bir goreyin!

Dowamy »

2345 17
Köneler, 10 years ago


Ozum hakda

Mollanepes_ Adym Serdar... Lebap welayatynyn Serdarabat etrabynda yashayan,13nji orta mekdebi gutardym,2010njy yylyn uchurymy.Hazir Kievde okayan, bakalawr. Yene soragynyz bar bolsa berip bilersiniz

Dowamy »

728 5
Köneler, 10 years ago


Gechen gunlerim.


Yekeje otyrkam yadyma dusdi,
Mekdebimde kitap achan gunlerim.
On yyllap terbiye,bilim alanym,
hem okuwchy bolup, gechen gunlerim.

Suratlaryn goryan, alyp men ele,
Olar menzap durlar achylan gule,
Hijem unutmaryn,dostlarym bile
Bir sachakda gok chay ichen gunlerim.

Kalsd...

Dowamy »

959 10
Köneler, 10 years ago


Türkmenimiň gyzlaryna döneýin!

Şeýle gyzlary bar,örän owadan,
Uzyn köýnek,örüm saç,gyzlar obadan.
Dünýäde ýeketäk Alla ýaradan,
Türkmenimiň gyzlaryna döneýin!

Akja ýüzli gyzlar,edil guw ýaly,
Edepli,ekramly,,uýat-haýaly,
Näçe wasp etseň-de,şonça az yaly,
Öz ýurdumyň gyzlaryna döneýin!

Ýaz gelse,güllerde bilb...

Dowamy »

1621 64
Köneler, 10 years ago


Annush babayev

Salam dostlarym! Men bir aydymy dinlejek bolyan yone hich tapyp bilemok... Ol aydym Annush Babayevin aydymy bolmaly...shu Annush babayevin doly name??? Yazsanyz hoshal bolardym! Turkmen halysy we daglar diyen aydymlaryny has halayan,,,, Jogabynyza garashyan!!!

Dowamy »

1038 26
Köneler, 10 years ago


Sohbetdeshlik

Gelin catgirl1993 agzamyz bile sohbetdeshlik gechireli

Dowamy »

667 0
Köneler, 10 years ago


Adminlere hayysht we maslahat!

Salam adminler! Bu yerde hat yazyan,shonda bash harp bilen yazsanam kichi bolyar,shony bash harp edip bolmazmy? Sebabi has atlary kichi harp bilen yazsak bolmaz.

Dowamy »

1021 13
Köneler, 10 years ago


Dostlarym bn agentde-de ya facebookda hat alyshsam

Dostlarym bir hayyshym bar,eger kyn gormeseniz oz email adreslerinizi aydayynda! Siz bashga pikirlerde dushunman! Men yone dostlashyp,gowy bolup yoremegi halayan! Hich hili yaman pikirim yok!
Eger kopchulikde yazmayn,bashga birleri(kabir taz gelen samsyklar) okar diyseniz , onda ozuniz shu sayta dosstluk goyberayin!

serdarnost...

Dowamy »

1116 8
Köneler, 10 years ago


Kichijik sohbetdeshlik)))

Dostlarym yene-de salam! Men bilen tanysh dal.Men hakda hich zat bilenzok...Siz mana name soragynyz bar bolsa berip bilersiniz.

Dowamy »

1040 13
Köneler, 10 years ago


Teswirlere owrenishmesem...

Salam agzalar!!! Men kan bir dushunemok bu sayta,siz bir tema achan wagtynyz shol wagtyn ozunde pikir alyshyanyzmay??? bilemok shuny,men yazyan,ondan son hich kimyazmayar,ya kop gija galyanmy???

Dowamy »

932 7
Köneler, 10 years ago