APOCALYPTICA Finlandiyanyn akedemiyalaryndan birinin виолончель(inlis:cello) bölüminin okuwçylary bolan 4 sany yetginjegin guran topary, виолончель bilen başda metallica-nyn sazlaryny çalyp meşhur bolyalar we 96-njy yyldan bari albom çykaryalar, eserlerinde bir-ki sany aydym bolaymasa köpisi saz, dinlan sazlarymyn içinde in tasir galdyranlaryndan biram şulan sazlary, sazlaryna klassika saz bn metalyn garyşygy diysenem boljak, sazlaryndan dinlanlerimden esasan "no education", "path"-i halayan, beyleki slow sazlaram gowy, dinlande yöne mp3 görnüşini dal-de clip görnüşini dinlemeginizi maslahat beryan(youtubeden meselem)

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir