filmlerde ya seriyallarda hatda multiklerde halayan aktyorlarynyz/aktriasalarynyz umuman gahrymanlarynyz bardyr, yöne men sizden hayyşt etyanim öz halan gahrymanlarynyz dal-de size, harakterinize yakyn gahrymanlar haysylar, özünize yakynlary ya-da şu saytdaky agzalary haysy aktyorlara/aktrisalara menzetyaniz?

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir