şu mowzugy açmak niyetimde yokdu ,yöne adminleri şeydip ulu harpdan yazyp ünsünü çekaymeseň, yogsam tutubam bolanok sizi. saytymyzy kim seredyarkä häzirki dövürde??? kimem bolsa shahyr,muhachir ya farabi haysyňyzam bolsaňyz hany şu yeriniň arka plany-ny üytgeşigrak birzatjyklar özümden goşmakçy bn eger siz rugsat berseňiz...farabi sen admin bolaymasaň,hany dost üytgeşmeler edelidä.seň işiň kändir ,maňa şol şifrjiklerden bersediň 2 sagadyň arka planyny goyyan...farabi habarlaşsana kilicyaz@hotmail.com tel nom 05346685060...

Köneler, kakabay tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir