talyplar.com-da şu wagt gol yazmaga mümkinçilik yok [adminler muny yazgarmak diyip düşünman, men üçin yazgy yazmaga bir mümkinçilik))], şol mümkinçilk bolsa-da bir sany yazyp bolya, şon üçin gelin şu blogy gol/signature yazmak üçin ulanalyn, eger gol yazmaga mümkinçiliginiz bolan bolsa siz name yazardynyz? herkim birnaçe yazyp biler...

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir