hoowwwa ine size täze güýmenje. köpden bäri etjek etjek bolup yördim ahyrsoňy elim boşaşaýdy. www.duralga.com täze surat galereýa. ine sahypalarymyzyň arasyna ýene bir sahypa. garşylalyň. goşmaça: kim näme teklip, ýalňyşlyk, bildiriş, duýduryş, taňryýalkasyn bolsa şu ýerde çekinmänjik ýazybermeli. duralga - durmuşyň duran pursatlary

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir