Salam agzalar..Menem taze agza hacandan bari agza bolup bilman yordum ahyry bollum..Aranyza gosharsynyz dp umyt edyan.!

Täzelikler, Shatlyk. tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir