Gadyrdan dostlar! Men bilen baglanshykly temada pikir yoretjekdim, uzyn wagtdan bari Turkiyada enteship yorin, emma okuwy gutaryp bilmedim, onumuzdaki yil gutarmaly boldy yone mena bir tarapdan esgerligi dushunyan, name uchin diyse talyp hakym gutarya, indi men Turkmenistana gaytsam myka, gaytmasam myka? Gaytmasam dezertir diyerlar myka? Sizin gutarmaly ekenin diyjeginizi hem bilyan emma shon yaly bir durumym bar...Esgerlik hakynda bilen bar bolsa, nasyhat alsam erbet bolmazdy...

Köneler, perahat tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir