Ispaniýa-Fransiýa Çili-Argentina .................... Ynha, yene bir Talyplarda çaklama turnirimiziň täze 6-njy turynyň hepdesine golaýlap gelýäs. Bu hepdede-de Braziliýada geçiriljek 2014-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlap seçiş oýunlary üçin duşuşjak iki oýny saýlamagy makul bildik. Bu oýunlar: Ýewropadan Ispaniýa-Fransiýa Günorta Amerikadan Çili-Argentina oýunlary. Oýunlaň ikisi hem 16-njy oktýabrda oýnalar. Ýene-de bellemeli bir zat bar. Ol hem Bravo agza bu turnirimize öz gymmatbaha sowgatlaryny goýupdyr. 1-nji ýere Týuner 2-nji ýere Dwd 3-nji ýere Fleşka Onda çaklamalaryňyzy goýubermeli!

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir