RUSSIÝA-PORTUGALIÝA Türkiýe-Ruminiýa Bu gezekki Çaklama turnirimiz ne çempionlar ligasyna, ne-de klublaň çempionatyna gabat geldi. Şonuň üçinem Ýewropa ýygyndylarnyň arasyndan 2014-nji ýylda Braziliýad geçiriljek Dünýä çempionaty üçin saýlap seçiş oýunlarynyň saýlama oýunlaryndan iki oýny saýlaýdym. Oýunlar 12-nji sentýabr güni oýnalar. Onda çaklamaňyzy goýuberiň!

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir