Dunya doredesim gelyar gosgudan Dunya doredesim gelyar gosgudan Oz Guni, Oz Ayy, Oz denzi bilen. Dunya doredesim gelyar gosgudan Oz kalby, Kamaty, Gul menzi bilen. Dunya doredesim gelyar gosgudan Gansyz, Garcylyksyz, Parahat dunya. Dunya doredesim gelyar gosgudan, Ynsan perzendine rahat dunya. Ata Atajanow Nakyllar: El eli yuwar, iki el birigip-yuzi Yurduny terk ediji bolma. Yaryndan ayrylan yedi yyl aglar, Yurdundan ayrylan olinca aglar. Ene Yuregi Gulalekli gin jahanyn yuzunde, Bir adam adama cekse yaragy, Yurekleri sarsar ahli enelen,- Birdir dunya enelerin yuregi. Bir ilde bir caga olse ajyndan, Doyagarna iyebilman coregi, Bagry paranlar ahli enelen- Birdir dunya enelerin yuregi! Bir ulkede rowcen gozli bir cagan Ot icinde gapylaysa garagy, Gozi yacdan dolar ahli enelen,- Birdir dunya enelerin yuregi! Bir garyp nacaryn nury didesi Urca gidip, tapylmasa deregi, Gozi yolda galar ahli enelen,- Birdir dunya enelerin yuregi! Enelen gacynda caga bu zemin, Goralyn zeminde birek-biregi. Hic bir ena cekdirmalin peryady,- Birdir dunya enelerin yuregi! Annaberdi Agabayew.

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir