Biri-birinden guycli,komek etmage mydam tayyar agzalarymyz mañada komek edayiñ! "Sony" telefonum bar welin 2 gun bari zaryada goysamam ekrany acylanok.Zaryatda duran wagty gyzyl cyrasy yanyp-ocup duryar.(zaryatdan dolsa yasyl cyrasy yanyady).Name etmeli bilyan bolsañyz komek edayiñ?!

Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir