''Seretsene bir gül solýar'' aýdymyñ sözleri (Amalia)

Sensiz ýaşalarmy gündüzim-gijäm?
Saña gowuşmasam daralar dünýäm,
Arzuwymdy ömürlik señki bolmak,
Señ bilen ýaşap, señ bilen ölmek.

Seretsene bir gül solýar o-da men,
Bilbil zaryn aglaýar o-da men,
Eşitseñ derýalar joşýar o-da men,
Demimiñ howasy, sensiz öler.
(gaýtalamak)

...

Dowamy »

727 6
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Hayırlı Akşamlar

Buraya yazıyorum ama doğru yer mi bilmiyorum. Tesadüfen gördüm sitenizi yazmak istedim umarım aranızda türkçe bilen vardır. Ben Veysel İstanbulda yaşiyorum. Tanışıp zamanla sitenizi öğrenmek istiyorum. Çok sade bence güzel siteniz

Dowamy »

731 11
Edebiýat, türk34 tarapyndan 1 year ago

Degişme 😂😂😂

Gelin doslar guluselin men bir degisme aytjak sizem dowam edin.
Ine bir gun yas oglan masyny gatdy surup gitdip baryaardy bir yasuly bolsa oz masyny bilen hayaljak baryardy yanky yas oglan yasulyn yanyndan goty surup gecip gidipdir sonra yasuly gitdip baryarka gorse yanky yas oglan awarya dusupdir yasuly oglanyn yanyna baryp . -Inim name bol...

Dowamy »

770 5
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago

Yalançyda , gowy Bolmak kyn eken

Suyji bolsan, seni datman iyerler,
Ajy bolsan, bir gyrada goyarlar,
Gedem bolsan, senden basym doyarlar,
Yalancyda, gowy bolmak kyn eken.

Yuwash bolsan, calt ussunden basarlar,
Yetim bolsan, seni gyra gysarlar,
Pulsuz bolsan, seni sana goshmazlar,
Yalancyda, gowy gezmek kyn eken.

Dowamy »

459 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago

Senem bolduňmy şeýle?

Şul şoň gowy görýän kinosydy diýip, şol kinony gaýta-gaýta gördüňmi? Şu tagamy şol halaýady diýip, özüň taýynnlap iýdiňmi? Öýüňe barýan ýol golaýam bolsa, şu ýoldan şol ýöreýädi diýip, şoň ýörän ýolundan ýöräp, öýüňe daşdan aýlanyp gelip gördüňmi? Şul ynsanlar bilen şoň, kän arasy ýokdy diýip, senem şolar bilen gürleşmedik wagtyň boldymy? Ýa bolm...

Dowamy »

515 1
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 year ago

BÄRI GEL

Saňa düşdi nazarym, söýgüli janan, bäri gel,
Saçy müşk isli ýufar, sünbüli-reýhan, bäri gel.
Gül beden, gülgün reň, dony zerefşan, bäri gel.
Al ýaňak, kirpigi ok, alma zenehdan, bäri gel.
Janyňa sadka olam, bäri gel, eý jan, bäri gel!

Gel, otur gaşymga sen, zowky-jamalyň göreli,
Gül ýüzüň şöhlesine...

Dowamy »

472 3
Edebiýat, Panturkist tarapyndan 1 year ago

Ispan halk nakyllary

Her bir halk oz nakyllarydyr, matallaryna, atalar sozlerine eyedir. Ispanlar hem mundan chetde dal, ashakda ispanlaryng kop ulanyan nakyllary bilen tanyshyp bilersingiz!
1. Uch kop we uch az ynsany betbagtchylyga alyp baryar: kop geplemek we az bilmek, kop pikir etmek we az ishlemek, kop sowmak we az pul tapmak.
2. Kim siz bilen...

Dowamy »

411 0
Edebiýat, Hoshgelding tarapyndan 1 year ago

Ukusyzlykdan dynmak ucin!

Grek filosoflarynyñ peÿdaly pâhimleri.

Ukusyzlygyñ dermany.

Ukusyzlykdan ejir çekÿàn adam nàmeler etmeli?
Ukusyzlyk ukynyñ mazasyny alÿar, uzak gijàni dûśekde iki ÿana agdarlyp geçirÿàñ. Mundan saplanmak ûçin:

1 . Kabul edilen, okalmadyk makul gôrûlen sôzleri aÿtmaly, Allany ÿatlamaly. ,, Eÿsem, ÿ...

Dowamy »

539 1
Edebiýat, Turkmensoft tarapyndan 1 year ago

Aýaly begenjinden ölüpdir. (Bolan waka, janly şaýadyň gürrüňinden)

Aşa ýürege ýakyn almalymy?
Geçen ýylyň tomusydy. Obadan(garadaşlydan) şähere gidýän irdenki awtobusa münip, mekdebe olimpiada taýýarlyga gaýtdym. Awtobus şähere sagat 7-ä barýady. Taýýarlyga bolsa 9:30-da barmalydy. Şonuň üçin hemişekim ýaly awtobusdan düşip, şäherdäki öýümize çenli taksi tutdym. Taksini...

Dowamy »

956 17
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 year ago

Iki kürek (nesihatly hekaýa, gysga)

Bir ge­zek sy­ýa­hat­çy ga­ýyk­çy­dan özü­ni beý­le­ki ke­na­ra äkit­me­gi­ ha­ýyş edip­dir. Ýo­lag­çy ga­ýyk­da otu­ran wag­ty kü­re­giň ýü­zün­dä­ki ýaz­gy­lar onuň ün­sü­ni çe­kip­dir. Ola­ryň bi­rin­de “Pi­kir­len” beý­le­ki­sin­de bol­sa, “Ber­jaý et” di­ýen ýaz­gy bar eken.
– Se­niň birgeňsi kü­rek­le­riň bar — di­ýip, sy­ýa­hat­çy dil...

Dowamy »

586 0
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 year ago

McM agzan hekayalaryndan (ozunden rugsadym yok)

"BAGANA TELPEKLI ADAM"
Erkek adamyñ durmu$ynda, tragiki ýagdaýlar bolup geçýâr. Hãzir maña
" Seniñ ilkinji ba$yña gelen tragediýa nãme?" diýip sorasalar, sãginmãn
" Sünnet edilen günim" diýip jogap bererdim. Owfff, inim tikenekledi
hâzirem. Mowzugy okap ba$lap, mowzuk erbet tarapa gidýãndir diýip
pikir edãýmãñ. He...

Dowamy »

661 6
Edebiýat, Hoshgelding tarapyndan 1 year ago

Ussanyň ölümi

Heňňama myhyn uran goja daglaryň howalanyp görünýän ýerinde, aňňyt-aňňyt gum depelerini etekläp oturan, giň aýtymlary, günüň nury çaýylanda gümmezleri älemgoşar ýasaýan metjitleri, asmanyň diregi minaralary, çapraz-çapraz dişli galalary, hol ýokarda, gögüň bäri ýanynda şaglap duran şahyrana çynarlary bilen giňden meşhur bolan şähryslamda elinden dü...

Dowamy »

476 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 year ago

.............................................

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgarlara, fısıldasınlar kulağına seni ne kadar çok özlediğimi... Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer!

Dowamy »

391 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 1 year ago

Скучаю.......

💓💓💓💓💓💓💓
Твои губы и глаза
💓💓💓💓💓💓💓💓
Мне ночами снятся.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Я скучаю без тебя,
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Мое нежное счастье.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Так хочу тебя скорее увидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Эту разлуку начинаю ненавидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Когда буду снова твой аромат вдыхать,
...

Dowamy »

415 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 1 year ago

Скучаю.......

💓💓💓💓💓💓💓
Твои губы и глаза
💓💓💓💓💓💓💓💓
Мне ночами снятся.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Я скучаю без тебя,
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Мое нежное счастье.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Так хочу тебя скорее увидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Эту разлуку начинаю ненавидеть.
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Когда буду снова твой аромат вдыхать,
...

Dowamy »

360 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 1 year ago

Скучаю.......

Скучаю без тебя, моя родная,
Прилетела темной грусти стая,
Мое сердце терзает птица разлука,
Так не хватает твоего сердца стука.
Молю тебя о скором возвращенье,
Готов просить за все прощенье,
Как только увижу твои глаза,
Скажу, что жить не могу без тебя.

Мы подходим друг другу как кар...

Dowamy »

958 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 1 year ago

Эх любовь любовь...

💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Снова я тебе пишу,
В мыслях обнимаю.
От тоски едва дышу,
Словно погибаю.
Ты одна меня спасти
В этом мире можешь.
Если, что не так прости,
Нет тебя дороже.
💘💘💘💘💘💘💘💘💘

Люблю тебя моя Малышка!!!
Для. . А.З

Dowamy »

350 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 1 year ago

Эх любовь любовь...

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
Потерялись наши чувства в бесконечности.
Чтобы быть с тобою, мне не хватит вечности.
Милая, нежная моя,
Во всей вселенной такая одна.
Без твоей улыбки и нежных глаз
Погибаю я быстро — всего за час.
Моя нежная, будь рядом всегда.
Я знаю точно — это судьба.
💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘...

Dowamy »

333 0
Edebiýat, Красавчик... tarapyndan 1 year ago

HÜWDI — TERBIÝÄNIŇ GÖZBAŞY

Hormatly Prezidentimiz jemgyýetçilik aňyny ösdürmek üçin milli mirasymyzyň içgin öwrenilmelidigine ünsi çekip, alymlaryň, döredijilik adamlarynyň öňünde uly wezipeleri goýdy. Türkmen halkynyň ruhy hazynasy iňňän baý, ol aňyrsy-bärsi görünmeýän ummany ýatladýar. Halk döredijiliginiň ähli görnüşi çuňňur terbiýe mekdebi bolup durýar.
Adamzat ça...

Dowamy »

575 1
Edebiýat, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

Ogluna Gargan Ene...

Ogluna gargan ene Bu hakykat bolmasady... Ähli kişi, tutuş millet ýalan-ýalan diýip gygyrsady... Onuň ady Enedi. Näme üçin Allah oňa beýle ady beripdir bilemok. Adamsy ýogalyp bir ogul bir gyz bilen ýalňyz galjakdygy üçinmi? Ýa-da dünýede iň ajy ykbalyň ýene enäniň paýyna düşýäni üçinmi? Ýa-da ýöne dünýä inmezinden sähelçe gün öň ýanynda ýogalan en...

Dowamy »

665 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago