Gyzjagaz ejesi bilen nahar iýip otyrka soraýar: -Eje, name üçin kakamyň saçy az? -Sebäbi gyzym, kakaň akylly adam. Ol köp pikir edeni üçin saçlary dökülýär. -Eje-eje, seň saçyňa dökülmändir. Kän hem uzyn.... -Geplemän iý!!!!

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir