Mts,bilayyn

gadyrly talyplar we agzalar mts barada eshidilen mysh myshlar dogry bolmana bashlady indi nesip etse bilayyn geljekmish mts-yn yerine shon8un uchin hem ashgabatda mts ishlanok

Dowamy »

916 4
Köneler, 10 years ago


Gyzlara degishli,oglanlar kyn gorman!

Ot dek oglanlar öňüňden geçer,
Gözleri ataşdyr,sözleri şeker,
3 gezek egilip dyzyna çöker,
Buysanç bilen üstlerinden gülüp geç.

Dowamy »

1769 51
Köneler, 10 years ago


Durmushdan bir bolek

4ýalňyş 1dogryny aýyrar! şu söze nahilli düşünýäňiz?

Dowamy »

799 5
Köneler, 10 years ago


3 Baylyk

Bagt paylansa 3 baylygy ilki al,
Ylgap baryp saglyk bilen erki al,
Yany bilen çuwal-çuwal gülki al,
Soň tapylar galan zady zyňyp git...

Dowamy »

1156 10
Köneler, 10 years ago