ey ellerinize saglygey onaranlar. Nesip bolsa gowja wagt geçireris.

Köneler, korpe tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir