şu saytda esasy meselelerin biram türkçe yazmaklyk, naçe yazylmasyn diyilse-de üns berilmedi, ya-da kabirleri yazmaga mejbur etyaler, gelin indi şundan son hiç-hili türkje tema/jogap/teswir yazmalyn, umuman kim ylalaşyan bolsa şu bloga ylalaşyandygyny yazsyn we bu gaydyp hiç blogda türkmençeden başga dilde yazmajagyna söz berdigi bolsun, özlerine jogap berilmese türklerin özleram kan yazyp durmazlar umuman elimizden geldigiçe türkçe yazgylary okaman geçelin, daşary yurt dilinde yazmak barinin kanunlaryna-da ters, galyberse-de şol dili bilmeyanler üçin asgermeslik bolya, türkmençe bilmek we türkmençe gürlemek her bir türkmen üçin wajypdyr

Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir