maryn naçe yildan bari gurulup gelyan metjidi we taze halkara aeropordy yakynda açylyar. metjdi düyn görüp geldim, maryn ortasynda gaty gözel bolup dur. metjidin içki gurlyşygy gutarypdyr emma daşky agaçdyr yollaryny yetişmandirler şon üçin 17sine açylyar eytyan. birem maryda taze mekdep, we çagalar bagy açylyar. p.s: maryn halkara aeroporty açylandan son aşgabadynky rekonstruksiya yapyljak diyip myş myş bar. suratlaram goyarn da yakynda.

Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir