Düýn Formula1-da sezonyň soňky ýaryşyny görüp bilmedim, gaty gyzykly bolupdyr ýöne meň üçin netije gyýnançly boldy. Hamilton qualifying rounda ikinji bolupdy, bazar gün arkaýyn birinji bolar diýip begenýädim. Hamiltonda tehniki näsazlyklar bolupdyr, 18nji ýere düşüpdir, dyzap dyzap zordan 7nji gutarypdyr. 7nji orna iki points berýäler, Hamiltona bolsa üç points gerekdi. Ýöne Räikkönen-e telpek, arany ýapyp sezony lider gutordy.

Köneler, mc_merw tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir