salam mähriban gyzlar! cendrillion, mylayym, jeren, margaritka, funda, elif, manzura, arzyman, makgijan, guler yuzli, gul_ .........we beýleki hemme gyz agzalarymyz. ilki bilen-ä täze gelenlere hoş geldiňiz diýýän (men hem onça starik dällaý:) ) size soragym bar. "oriflame" kompaniýasy barada eşiden bolsaňyz gerek. şu kompaniýanyň asyl nokady niredekän? kim oýlap tapdykan munyň üçin beýle söwda sistemasyny? kosmetika söwdasynda setewoý marketinge birinji gezek gabat gelýän. cendrillion, fransiýada bu kosmetika firmasyna nähili garaýalar? hil we baha taýdan beýlekilerden nähili? göwnime bolmasa hil, baha taýdan däl-de satylyş sistemasyndan şeýle at gazanan boldymykan diýýän. есть кто среди нас консултанки етой фирмы? если не секрет сможите поделиться опытами вашей работы?

Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir