Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Barde iň aktiw agzalarymyzdan biri bolan(KäVAGT YİTMESİ BAR DİYMESEň) kovusyň (rebuilder nikli tanalyan) bu gün doglan gunü, shol mynasybetli, ony hem gutlayalyn... kovus jigim men seni doglan günün bn gutlayan işde,durmuşda üstünlikler arzuw edyan...göroglyn yaşyny yaşa jigim... seniň üçün birje tost jigim: üç sany yaşuly yoldan gidip baryar.agşam yakynlaşyp baryar.bularam indi bir haysam bolsa bir hojalyga yatymlyk yer soramaga gelyaler. öyüň eyesi:siz kim? yaşulylar:biz uzak yola gidip baryas,biziň adymyz bolsa saglyk,söygü we baylyk... öy eye:bizde yöne bir adamlyk yer bar.näme etsek. ya:sen maşgalaňla maslahatlaş. öy eyesinin ayaly:goyber baylyk girsin yatmana..öy eyesinin ejesi gygyryar:saglyk goyberiň,girsin yatmana...öy eyesinin gyzy aglayar:söygü girsin... bular şeydip jedelleşe,oňa çenli jogabyny eşitmezden yaşullarda yollaryna dovam edip gidipdirler. kovus goy elmydama seniň öyüňde saglyga,söygä we baylyga yer bolsun... На Востоке говорят: Если у человека умелые руки, то Аллах поцеловал его в руки, Если у человека умная голова, то Аллах поцеловал его в голову, Если человек хорошо танцует, то Аллах поцеловал его в ноги... Так давайте выпьем за именинника, которого Аллах обцеловал с ног до головы!

Köneler, kakabay tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir