Şemal şemal name? ol janly zat my? ine bu videoda şemalyn obrazyny görkezipdirler.

Köneler, MuhaciR tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir