salam dostlar we joralar, agalar we iniler, uyalar we jigiler! shu gun taze habar eshitdim. ol habar shu: dollaryn bahasy 10100 manat bolupdyr. ir bilen ishgarleden kabiri banka baryp gaydypdyrlar, sholardan eshitdim muny.

Köneler, yalnyz tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir