HORMATLY AGZALAR kim tr-da bolsa sizi men myhmançylyga(duşuşuga) çagyryan.şul ayyn 18 şu hepdenem bazar güni. adress:stambul\pendik\alt kaynarci kovus sen üçün osobyy yol.kadiköyden avtobus yada poyezd gaydyar bize garşyn...

Köneler, kakabay tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir