Hich zat bilman, hich zat owredyan adam. Menin bir tanayan adamym bar, ol ozuni hemmelerde akyllydyryn oyudyar , hemmekerden kop bilyandirin oyudyar yone shol bir wagtda hich zat bilmeyar.Bileni bitenem adama akyl satmak . Eysem bu nahili gylyk?

Köneler, Tilki tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir