Käte oturyp öz-özümde şeýle soraglar ýüze çykýar. Köp döwletler elektrik energiýasy bilen suwdan kynçylyk çekýärler, emma dünýäň ýüzünde suw bilen elektrik energiýasyndan köp zat ýok" Belki araňyzda jagap berip biljek bardyr. ya-da sizde hem şular ýaly soraglar ýüze çykýarmy

Köneler, Wepa tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir