Harmandali ýazgy ýaz diýip bir link bar gözleg gutujygynyň ýanynda. Şoňa basyp ýazgy ýazybermeli. Men bugün taýýar däl bölümlerinem ederin nesip bolsa.

Köneler, shahyr tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir