ärden ärsiň diňe merdan saýlagyn, şirden şirsiň jeňe meýdan saýlagyn gaýmagyn galňasyn synman gaýnagyn goýny GARAGUMly gorly TÜRKMENsiň S. TÜRKMENBAşY

Köneler, baycom tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir