Türkmenpressde çap edilen Analiz den son bize barde gep aytmak düşmez yöne şonda da janyma tak etdi, bir yere yazmasam içimi dökmesem bolonok. Irden turup yutup diyen saytda türkmen kliplerini görmane başladym. Ay şol önki klipler sözleri jemlesen 5 ya 10 söz. Bor geçeli geleli olaryn teswirlerine. Ha name boldy diyseniz Ogurlyk sungata gowy diyarler. Name üçin? Mysal sizin bir gowy göryan zadynyz bar Galam, depder biri sizden şony ogurlasa siz şona "tüwelem gowy iş etyan, dowam et, berekella gowy ogyrlaydynay şony" diyip bilersiniz mi? ya teswir yazyan son olara aytmak üçin yazyar :) sungadam şeyle adamlar aydym aytyar kelle döwyar saz düzmek üçin bizinkiler üstüne yazdyryar, ya da tazeden sazyny çalyar. Ay türkmenlerde Nury Halmammet, Bayram Tagan direlip Atabay bilen birzatlar edaymese bu sungat alemi düzelmesi kyn men pikrimçe (10 yyllyk) galanam alla kerim. Nuryşka pahyr bir söz aydipdi: "XXI asyr türkmeninki galan halk name etse şony etsin ..."

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir