men wahabistlerin kimlerdigine dushunemok. kim mana shony dushundirip biljek? bilyanleriniz barmy aranyzda?

Köneler, floret tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir