Real Madrid-Borussiýa Dortmund Seltik-Barselona Ine-de talyplarda çaklama turnirimiziň 9-njy turyna aýak basdyk. Bu gezekki turymyza çempionlar ligasynyň duşuşyklary gabat geldi. Menem şolardan iki oýuny bu turymyza ýerleşdiräýdim. Onda çaklamalarymyzy goýup başlabereliň! Birinji oýun 6-njy noýabrda, sagat Aşgabat wagty bilen 00:45-de bolar. Onda Real bilen Borussiýa duşuşar. Ikinji oýun 7-nji noýabr güni şol bir wagtda Seltik bilen Barselonanyň arasynda bolar. Geçen gezegem şu komandalar biri biri bilen duşuşypdy we Real Borussiýadan 1-2, Seltik Barselonadan 1-2 hasabynda ýeňilipdi. Turnirimiziň oçko gazanyş tertibi şeýle: Haýsy komandaň utjagyny bilseň +1oçko Hasaby dogry bilseň +1oçko Kimiň saljagyny bilseň +1oçko

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
  akylym1989 7 years ago
 • real -borussiýa 2:1 ronaldo.

  seltik -barsa 1:3 messi. futbolfanmr agzañ prognozy
  akylym1989 7 years ago
 • real -borussiýa 2:1 ronaldo.

  seltik -barsa 1:3 messi. futbolfanmr agzañ prognozy
  begg 7 years ago
 • real-borussia oyunda ilkinji goly duzedyan: Ozil
  Oscr1 7 years ago
 • Oýun ba$lanmagyna 1 sagat bar.
  CELTIC 0-0 BARCA
  akylym1989 7 years ago
 • gynansagam bu oýunda hiçkim açko gazanyp bilmedi.
  real-borusýa 2:2
  seltik-barsa 2:1
  messibet 7 years ago
 • gynansagam bu oýunda hiçkim açko gazanyp bilmedi.
  real-borusýa 2:2
  seltik-barsa 2:1
  akylym1989 | 2012-11-07 20:16:19

  gaty dogry
  Shajy 7 years ago
 • ay hooow barynam fanat oytyan/ gowjo zatlar gorunda ''interni'' shuna menzesh
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri