Ýatdasaklaň!!!!

Ýazylan wagty: 27 июля 2013 Ýazan Marala

   Nache uytgesen uytge, elmydama kellani in bashdaky, ozuni bagtly duyan yerine owurersin. (J. Christophe) 
   Aslynda hemishe gulip gezyan adamlaryn kellesi, koplench, gaygydan doly. Yatdan chykarman, her gulip duran yuz bagtlylygy gorkezmeya! (Bob Marley) 
   Gaygyly adam, ichi tusseden doly tama menzeya. Gaygyly adamyn derdini dinlemek - ol tusseli jayda aynany achmak yalydyr! (Mevlana) 
   Shu gunin chaltjak gutarmasynyn name gowylygy barka? Ertir irden, hemme zat tazeden bashlayara... (Wanted kinodan) 
   Omrun birinji yarsy, ikinji yarsyna garashyp gecher adamzat. Ikinji yarsyny bolsa sho omrunin birinji yarsyny yatlap gecher. (N.Fazil Kisakurek) 
   Kichikam suratlaryn arasynda 7 tapawudy tapyp bilyadim, ulaldym welin ka bir adamlar bilen haywanlaryn arasynda 7 tapawudy goremok. 
   Edepli adam edepliliginden yuwashar, edepsiz bolsa "men yumdyrdym" oyder. 
   Akylly adamlar uryshsyz utarlar, akylsyzlar utmak uchin ursharlar. (Zhuge Liang ) 
   Erkek adam - aglamayan adam dal. hichbir ayal mashgalany aglatmayandyr - asyl erkek! 
  Bir zady basharmak agyr ish. Dagdan ashak duship, yenil yoly saylap bilersin yone in owadan peyzaj in yokardadyr! (Dan Brown) 
  Gaty kop adam 25 yashynda oler, emma 80 - 90 yashynda gomuler. 
ynha in soyenim: 
    4 adamlyk mashgalada 3 bolejik tort bar bolsa, "Men tort halamayan" diyjek yeke tak adam - EJEDIR!
23.03.2022 15:20

Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir