Özüme gitdim, Özümden çykdym, Özüme geldim.
Boldy, bu gün hiç ýerik gitjekdäl. Köp aýlandym diýýär😄

Edebiýat, TrustORG tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir