Her biri sowgatly ARI hir ýuwujy serişdesinden şu gün 8 kg-dan 4 sany aldym welin tuweleme hemmesi hakykatdan hem sowgatly eken hakykatdan hem içi boşy ýok eken näme sowgat diýäňizmi?! Aý aýtsama hemme satyn alar ony dükanlarda zat goýman.
Diňläň onda
1. 8 kg haltadan uly baýrak 10 man kart.
2.8 kg haltadan uly baýrak yene 10 man kart.
3. 9 kg haltadan uly baýrak 3 kg Ari sodasy.
4. 8 kg haltadan ýene 10 man kart.
Sizem alyň gaty uly sowgatlar bar eken..... hehehe gaty uly sowgat gerek?!
Iphone 12 max, Red mi9 zadam reklama edipdirler molodes..

Täzelikler, TMCELL11 tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir