Geňdir dünýä

Kuweýtde ýekeje-de derýa, guýy we demir ýol ýokdur.
Rowaýatlar görä, Gerodat Bodrumda, Gomer bolsa Izmirde doglupdyr. Pifagor Guş adasynyň golaýyndaky Samos adasynda ýaşapdyr.
Biblos-dünýäde ilkinji finikiýa elipbiýiniň ýüze çykan Liwan şäheridir.
Dubaýda ýerleşýän dünýädaki iň ul...

Dowamy »

219 1
Täzelikler, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 month ago

Ýylgyr (apk)

Programmanyň ady: Ýylgyr 

Taýýarlan: Allaberdi Taganow
 
Habarlaşmak üçin: imo 79096048673

Web saýt: Bloglar.ru 

Maglumat: Bu pragrammada durmuşdan we internetden ýygnanan degişmeler jemlenendir. Android görnüşine geçiren Allaberdi Taganow

Pragrammany ýüklemek üçin aşakdaky...

Dowamy »

122 0
Täzelikler, Syke Dali tarapyndan 1 month ago

Essalowmaleykum eziz adamlar hanymlar we jenaplar sizi gyzykdyryan soragyñ jogaby mende bar...

Admin bar yône kàbir sebàplere gôrà ol kànbir jogap berip bilenok ondan gaty gôrmàñ indi saŸty bulayan agzalar yok hudaya sûkùr sayt arassalandy

Dowamy »

264 4
Täzelikler, Zalymm tarapyndan 1 month ago

Admin

Admin saýta gelipsiň,ýaşalymyň,ýylgynyň,aynuraň parollaryny üýtgedipsiň(oňaraýypsyň şony)sag bol!Ýöne näme üçin saýta geleniňi(belki,gelýänsiňem hemişe)bildireňok,ýa soňky agzalary (bizi) pisent edeňokmy,näme üçin aktiw bolaňok saýtyňda?!

Dowamy »

265 9
Täzelikler, Гость tarapyndan 1 month ago

Taleynama

Mähriban okyjylar! Size bagt ýyldyzyňyzyň tutuş aýyň dowamyndaky täleýnamasyny hödürleýäris. Ykbalyň bagt ýyldyzy hemmelere miýesser etsin!


Hamal (guzy 21.03 — 20.04)2021-nji ýylyň iýun aýynda hamallar işde-de, şahsy durmuşda-da iň gowy taraplaryny görkezmeli bolar. Päsgelçilikleri yzygiderli ý...

Dowamy »

239 1
Täzelikler, zumerchi tarapyndan 1 month ago

Biz muna kan garashdyk

Salam talyplar agzalary kino mushdaklaryna gowy habar yany yakynda mundan 7-8 gun ozal Forsaz 9 filminin dunya premyerasy boldy. Bu gun siz bu kinony

kinolar.online

saytda online gorup we yuklap bilersiniz. Kinonyn salgysy

http://kinolar.online/186-forsazh-9.html

Dowamy »

241 15
Täzelikler, Abaddon tarapyndan 1 month ago

Talyplar.ru

Talyplar.ru dakylar gelin baryn barik bu sayt arassalanny

Dowamy »

280 11
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

99 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

75 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

73 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

71 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

78 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

71 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

72 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

65 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

65 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago

In Sonky Internet Habarlary Ýeee

ýakyn wagtlarda täze gelen habarlara görä, talyplar.com saýtynyň kopiýasy, sikilenler.ru saýty, iň gysga wagtda rekord goýmagy başardy.
Saýtdaky anonim habarçylarmyzyň aýtmagyna görä, bu açylan postlary saýtyň admini açyp kimdir birini günäkärlemek maksady barlygy we sikilenler.ru saýtynda şeýle ýagdaý barada şahsy hat alyşmasynyň bolanlygyn...

Dowamy »

62 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 month ago