Diñe seniñ üçin..!

Maña seni unut diýdiler. Men unutdym. Ýöne seni däl,seni unut diýenleriñ özlerini unutdym. Men saña dünýädäki iñ gözel,iñ ajaýyp,iñ eziz zady sowgat bermek isleýän. Ýöne men seni özüñe nädip bersemkäm?! Söýgüden dyñzap duran ashyk gözlerim bilen päkize asmana garaýan-nurly aý pagy$-para boldy. Emma señ da$ ýaly ýüregiñ henizem doñ. Men seni söýýän,...

Dowamy »

1850 28
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Zumer chas barada!

Salam,hormatly agzalar! Men shu gezek belli reper Zumer chas barada ýazgy döretmegi ýúregime düwdûm. Zumer barada pikiriñizi aýdaýsañyz!

Dowamy »

3284 45
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Eyran turkmenleri barada gysgaca!

eyran turkmenleri barada bilyan zatlarym olaryn hukuklary gaty az eyranyn prezidenti olara turkmen atlary dakmagy gadagan edipdir, anyk bilemok welin tazelikde yene rugsat edipdir diyip eshitdim. Sheylede olara mekdepde oz dilimizde geplemek gadagan eger turkmen dilinde gurleshseler ene atalaryna belli mocberde jerime salynyar. Gaty gynanyan elimde...

Dowamy »

1581 15
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

Meniñ go$gularyma baha beriñ!

Ir säher oýandym. Ýerbe-ýer bar zat, Göyä meñ gözlerim shatlykdan doly. Asmana garadym-sheyle päkize, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Gezelenje chykdym gözel obama, synladym durmu$y yodany, ýoly. Durmush gyzgalañda,yol shuweleñde, shonda-da göwnume bir zat kem yaly! Öylendim,jay gurdum,ulag ed...

Dowamy »

1810 26
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

2012-li gürrüñ hakykatmy ýa...

Il ichinde, diñe bir ichinde-de däl, rus kanallarynda-da 2012-nji ýylda ýere uly dash gachýarmyshyn diyen gürrüñler köpelip ugrady. Hamana ahyrzamana gelýärmi$in. Gynandyrýan ýeri bu geplere ynanýan gaty kän. Birhili özümem ynanyp barýan. Belki,talyplar,siz degerliräk maglumat bilýänsiñiz? Bu 2012-li gürrüñ hakykatmy ýa bo$ gybatmy?

Dowamy »

1758 25
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Sizden maslahat soraýan?

Salam,dostlar! Men shu wagt Minskide okayan. Men Turkmenistandan gaytmakam oz soyushyan gyzymyng gownune degdim. Geping gysgasy,kellaming gyzgynyna ony opjek bolupdyryn. (yogsa soyshup ugranymyza 1 ýylam bolanok) manga dogry dushuning! Men song samsyklyk edenime dushundimem. Soygulime kan yalbardym. Kan otunch soradym. Ozumi bagyshladyp bilmanem ok...

Dowamy »

1950 36
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Söygi

Dostlar internetdäki söyga ynanýañyzmy name üçin?

Dowamy »

1751 43
Köneler, Nilufer tarapyndan 13 years ago

Bir watan , bir baydak , bir millet biz

TÜRKMEN BINASYGurdugym aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr,

Erer ol erkan mydam, budur ki türkmen binasy.Terki-dünýä eýleýip, gelse rakyplar gaşyna,

Bil, polatdan bina bolgan, budur türkmen galasy.

Süleýman...

Dowamy »

2316 7
Köneler, yolbors tarapyndan 13 years ago

Film. Hatiko

salam agzalar. "menin in gowy dostum HATIKO" atly filmi goren barmy. Eger gormedik bolsanyz gormegi maslahat beryan. Bas rollarda Ricard Gir oynayar we Hatiko atly bir it hakynda. Prokata yaltanman gidip alsanyz gorseniz okunmersiniz. Betttttttooowww

Dowamy »

1772 12
Köneler, EsCaDa tarapyndan 13 years ago

Name etmeli???

hemmelere salam. agzalar sizin maslahatynyz, men ekwadorly bir gyzy soyyan onun bilen 1.5 yyl bari soyushyas. men o gyzy sheyle bir soyyan eger ondan ayrylsan durmushum gutarjak yaly. onung bilen turkmenistanda yashap bilmerin. sizinh maslahatynyz onung bilen gitmelimi!!!

Dowamy »

1538 15
Köneler, kritik01 tarapyndan 13 years ago

Hazirki zaman ertekileri

Tilki bilen durna
Bir gün durna tilkiň öýüne
myhmançylyga barýar. Tilki hem
tarelkada çorba berýär. Durna-da
içip bilmeýär. Muňa içi ýanýar.
- Senem meňkä aýlanawer, dost. -
diýip, durna tilkini öýüne
çagyrýar we küýzede çorba
goýýar. Tilki hem truboçka
çykaryp çorbany içýär we:
...

Dowamy »

3214 2
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

Ahal Tekeleri

Patyşa Russiýasynyň goşunlarynyň tekeleriň Gökdepe galasyny basyp almak ugrundaky söweşine özi gatnaşyp, gözi bilen gören zatlaryny kagyz ýüzüne geçiren W.A. Tugan—Mürze—Baranowskiý özüniň «Ruslar ahaltekede» atly kitabynda şeýle bir wakany suratlandyrýar: «Dragunlaryň Ashabat (Aşgabat) ýoluna gelenine mähetdel tekeler topar-topar bolup çykyp başla...

Dowamy »

6343 47
Köneler, SerJon tarapyndan 13 years ago

Kimler turkmen diliny ylym dile owuryb biler ?

turkmen dili ylym diline owrulmesy gerek . bu iş siz ýaly ýaş talypleriň işi . ýani her ýerde her dilde makala bolsa oni turkmen diline owurmeli . ema gynansak hem bizinkiler makalani däl belki ozleri owurlýa !

Dowamy »

1538 8
Köneler, yolbors tarapyndan 13 years ago

Turk saytlaryna ugrang

salam agzalar men aytjak sozlerimden yaman gormang yone mowzuk yazanynyzda gayrat edip oz dilinizde yazyng. aramyzda turkche dushunmeyanler bar. sholar yaly turkche yazasynyz gelyan bolsa turk saytlaryna ugran bu turkmen sayty!!!

Dowamy »

1328 9
Köneler, kritik01 tarapyndan 13 years ago

Biraz gulun, gercekten cok komik, xaxa

bazı kızlar neden evde kalır? kesinlikle okuyun :)
Bazı Kızlar Neden Evde Kalırlar
kadınların gidip kendilerine erkek (koca) secebilecekleri bir erkek dukkanı (magazası) acılmıstır. Magaza 5 katlıdır ve her kat cıkıldıkca, erkeklerin nitelikleri de yukselmektedir.

Magazada sadece tek bir kural gecerlidir: herhangi bir k...

Dowamy »

1557 3
Köneler, EsCaDa tarapyndan 13 years ago

Oka we pikirini yazmagy unutma, pls

Sizi ağLatacak bir hikayé :'( [Bi Kez Okumaya Değer]
‎9.SINIF
Şuan dersteyiz...yanımda dünya güzeli bir kız oturuyor.....
..........
...
...Yüzüne bakmaya kıyamıyorum...
Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor...
O benim en yakın arkadaşım...
Beni Sadece arkadaşı olarak görüyür...
Nedenini...

Dowamy »

1708 12
Köneler, EsCaDa tarapyndan 13 years ago

Kubok sodrujestwa 2011

Balkanabadyň Balkan (onki Nebitci) SNG yurtlarynyň arkalashyklarynyn kubogyna 2011 gatnashyar. Bizin komandamyz nahili ustunlikler garashyar? Kimde nahili pikir bar?


Dowamy »

1526 12
Köneler, EsCaDa tarapyndan 13 years ago

Galkyn,yş,

salam agalar we uýalar.... bir täzeje täzeligim bar,paýlaşaýyn...>>>
siziň pikiriňiz... öňki nomerlar öňkiligine galarmyka?

Dowamy »

2026 7
Köneler, MaryLee tarapyndan 13 years ago

Test, akilliysan kendini bir dene
Akıllılar İçin Bir Test :) ahaahahaha
Bir Karadenizli "Life Tv Show" adlı yarışma programına katılır.

Ödül: 500 bin YTL


Sunucu sorularını sormaya başlar...


1)Tarihteki 100 yıl savaşları ne kadar sürmüştür ?

A) 116 Yıl
B) 99 Yıl
C...

Dowamy »

1467 1
Köneler, EsCaDa tarapyndan 13 years ago

Turkmen Awto Bazar

Turkmen Awto Bazarda taze stoklar

www.turkmenawtobazar.com

Dowamy »

2400 2
Köneler, turkmenawtobazar tarapyndan 13 years ago