Müsür: “google” öz işgärini gözlemeli boldy

kyn sorag berip, “google” ýaly güýçli gözleg saýtyny çykgynsyz ýagdaýa salaýmak aňsat däl. ýöne müsür bu işi etdi.
“google” saýtynyň 25-nji ýanwarda başlanan protestleriň guramaçylyk işlerine gatnaşan işgäri öten hepde, 7-nji fewralda, türmeden boşadyldy. 12 günläp türmede saklanan işgärinden bir derek tapmak üçin “google” naçe tagalla etse-...

Dowamy »

836 1
Köneler, 10 years ago


Menin ejiz shygyrlarym

Gözleriñe bakamda garagyñ görünmese,
oña göz diýseñ hem, diýmeseñ hem bor.
söhbetiñde ýüregiñ duýulmasa,
oña söz diýseñ hem, diýmeseñ hem bor.
...
gülüñ güle mahsus ysy bolmasa,
oña gül diýseñ hem, diýmeseñ hem bor.
gollarda jerenleñ yzy bolmasa,
oña çöl diýseñ hem, diýmeseñ hem bor.

Dowamy »

1538 28
Köneler, 10 years ago


Mts-a derek onlain

salam agzalar!

Turkmenistanda mts-a derek onlain acylypdyr diyyaler welin chynmyka bilyaniniz bar bolsa yazayynda?!

Dowamy »

1765 68
Köneler, 10 years ago


Ganly koynek :-(

Bir taxis oglan mary ashgabat yolda kirey etyanekeni. Yolda 1gyz munya mashyna, olar tanyshyarlar, gurleshyarler umuman oglan gyzy yryar. Gyz oglana nomyryny beryar oglanam gyza, sheylelikde oglan gyzy oyune eltyar we men oye baramson men jan ederin diyyade gitya 3gun gecya oglan jan etmeyar, 6gun gecya oglan jan etmeyar. Gyz pahyr cydaman ozi jan...

Dowamy »

1117 15
Köneler, 10 years ago


Gyz agzalarymyz bilen maslahat

salam gyzlar

men shu temany achmagymyn sebabi bizin aramyzdaki kabir turkmen yigitleri gyzlaryn neda girmezligini isleyaler,belki bizde netije chykartmak isleyandirler...gyzlar siz nahili pikir edyaniz? birnache yigitler gyzlar interneda girse gowy dal diyp pikir edyan ekenler...siz shu tema barada nahilek pikir edyaniz?

Dowamy »

1796 60
Köneler, 10 years ago


Uniwersitetde okamak kyn ekenii-i... :'(

- Alýo!
- A-alýo! Alýo pe-peregoworny?!
- A gyz, a gyz! Eşidilenok!
- Alýo, ejee!
- A, e, kakaň how durak! Alýo!
- Kaka!
- Eşidilýärmi?
- Aýýýý...
- Aý, bu nä... Näme boldy?
- Waý, daşary ýurtda okamak kyn ekenii...:(
- Dagy näme, ejeň öýi bardyr öýdýäňmi?! Daşary ýurtdyr-da, kyn...

Dowamy »

1307 14
Köneler, 10 years ago


IPHONE4

Salam Talyplar.com'yn agzalary.

Men-de bir sorag bar aranyzda IPHONE4 ullanyanynyz barmy?Ozuniz ullanmasanyzda belki dost-yarlarynyzda bardyr,eger mumkin bolsa mana shol telefonyn gowy (advantages) hem-de erbet (disadvantages) tarapyny yazayyn.

Dowamy »

1354 45
Köneler, 10 years ago


Gyzlara degishli

Aslynda asylly,gozel gyz bolsan,
adamlaryn kop yerinde gorunme,
durshyn bn kereshmedir naz bolsan,
artykmach naz boljak bolup urunma....
Utanch saklar gyzy herbir beladan,
chykarma dilini dishli galadan,
mydama abray bolsun senin aladan,
basharsan bolgusyz yerde gorunme!!!

Dowamy »

1758 29
Köneler, 10 years ago


Goshgy

Kim kime ynanmaly,kim kimi soymeli,
Soygin chyn bolsa ozun bilmeli,
Dunyade gyz kan 100sini soymeli,
Yone birine ashyk bolmaly,
Men ashyk diyp alyp bolmaz,
Men ashyk diybem chykyp bolmaz.
Alladan one gechip bolmaz!!!

Dowamy »

1007 9
Köneler, 10 years ago


Salam

Salam Talyplar.com-yn agzalary!
Men shu gun barde taze agza bolup geldim yone nadip ullanmalysyny bilemok,Eger mumkin bolsa komek edip bilersinizmi?!
Men bu sahypa girenime oran shat!!!

sag bolun!!!

Dowamy »

1017 14
Köneler, 10 years ago