Türkmenistanda 14 Yanwarda saylaw bar yöne saylawçylary tanamyzok?

Hormatly Talyplar!
Türkmenistanda şu yylyn 14 yanwarynda deputat saylawlary bar.
yagny Türkmenistan Döwletini ynanjagymyz 125 adam deputatlyga saylanyar!
Saylawa 3 hepde töweregi wagt galanam bolsa,name üçindir biz olary tanamyzok!
Türkmen Groups'da yazylyşyna göra saylawçylar hakynda saylaw güni habardar bolup bilyamişi...

Dowamy »

2151 29
Köneler, 11 years ago


Türkmen Talyplary Birligi

Hormatly Talyplar!
Yany yakynda bolan bolgysyz habardan sonra Türkmen talyplarynyn öz ahlagy,namysy,erkinligi üçin hiç zatdan gaytmajakdygyny hemma malim etdi.
Bütin Türkiye Sinan Karayüzün işden çykyşy hakyndaky habarlary bilen bir iki günden bari yatyp turyar.
Diymek Talyplar taze Türkmen nesli birleşse güyç döredip biljek ek...

Dowamy »

2071 4
Köneler, 11 years ago


Ahtiyalanlyk

Nazaryn bu yagdaydan baş alyp çykmagy üçin oylanmagy gerekdi.Yöne munyn üçin wagt barmy?
Gyssagly netija gelmelidi!
Jahany ya alyp gaçmaly yada namahrem bilen toyyna kayyl bolup yazgyda boyun egmelidi.
Nazar üçin bu yagday ölüme barabardy!Kabirleri pikir etjekdir söygin amala aşmasa ölübermelimi?Elbetde sonky çykalgan bolana çe...

Dowamy »

1241 3
Köneler, 11 years ago


Gara Gaplan (Hekaya)

Hormatly Talyplar!Men bu hekayany geçen yyl yazypdym.öz düşünjelerini kyn görmeseniz okap(hekaya uzynrak:)) baha bermeginizi hayyş bile yüz tutyan!Çaganyn haywana bolan söygisini janlandyrmaga çalyşdym!Lider!


Gunin shohlesi yapraklaryn arasyndan yuzune dushyardi.nache
> yuzuni yapsa da shohleler ona yatmaga rugsat

Dowamy »

1417 5
Köneler, 11 years ago


Türkmen diline sarpa

Hormatly Talyplar!
Sonky döwür Türkmen dilinde yazgylar azalmaga başlady!
Yeri bolya bir yerden bir mowzuk yada bir hekaya yaly zat tapansyn ony terjime etmage wagtyn bolan daldir.şeyle yagdayda elbetde olary goyup bilersin.yöne elbetde manysyny gysgada bolsa beyan etmek bilen bu işi edip bilersin!
Bari Türkmenlen sahypasy bolj...

Dowamy »

2677 31
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanda gozgalan bolan hokmunde gorkezilyar

Hormatly Talyplar!
Arada Turkmenistan bolan jenayatçylykly herekete gozgalan hokmunde baha berdiler.
Turkiyanin milliyet gazetinin yazan habary:
Bagyshlan terjime etman şeyle göçürdim:

TÜRKMENİSTANDA İSYANTürkmenistan'da firar eden askerlerin de katıldığı ve İslami olduğu sanılan b...

Dowamy »

1698 5
Köneler, 11 years ago


Timur Bekmammedow kim?

Hormatly talyplar!
Turkmen topragynda Turkmenbasy dowrunde gadry bilinmedik Turkmenistanly gazak rejissiyor Timur Bekmammedowy tanayanyzmy?
Onyn bir Turkmenistanly gazakdygy size malimmi?
Onyn Russiyada,Hollywood dusuren kinolary hakynda habarynyz barmy?
Elbetde zehinli rejisyor rusyada talyp dowri oz zehinliligi bilen t...

Dowamy »

1894 18
Köneler, 11 years ago


Retornologiya name?

Salam Hormatly talyplar!
Men shu yerde ilkinji gezek siz bilen oz prensiplerim hakynda sorag-jogap etmek isleyan!
Retornologiya name?
Retornologiya:Ynsan jemgyyetinin osmeli derejesine yetip,wagtyn gecmegi bilen yene de oz aslyna donmegi,yza gaytmagydyr.retornologiya:inlis dilindaki return:yza gaydys logiya:ylym sozlerinin birl...

Dowamy »

1422 11
Köneler, 11 years ago


Milli telewideniýäniň bäşinji kanaly gurulýar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow baştutanlygynda geçirlen Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde bäşinji telewideniýe kanaly gurmak baradaky teklip ara alnyp maslahatlaşyldy. Berdimuhamedow, pudak ýolbaşçylaryna milli telewideniýäniň 5-nji kanalyny gurmak baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Täze guruljak kanalyň 24 sagadyň dowamynda ýaýlymda...

Dowamy »

1480 6
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanyn Obahojalygynda Miwecilik hakynda

Salam Gadyrly Talyplar!
Su formda size bir hayysym bar!
Bilsiniz yaly Turkmenistanyn Obahojalygy osyar.
Eger mumkin bolsa mana Turkmenistanyn Obahojalygynda mohum orun tutyan Miwecilik hakynda maglumatlary ibermeginizi hayys etyan!
Su temalarda maglumat gozleyan:
1.Turkmenistanda Miwe osdurup yetisdirmegin taryhy,...

Dowamy »

1337 3
Köneler, 11 years ago


Türkmenhowayollarynyn icherki gatnawy bilet bahalyny yokarlandyrdy
Türkmenhowaýollary içerki howa gatnawda bilet bahalaryny 500 göterim töweregi ýokarlandyrdy.

Türkmenhowaýollary Oguz aýynyň 1-nden başlap welayaýatlaryň howa gatnaw nyrhyna galdyrdy. Soňky gymmatlaşyga görä iň arzan bilediň bahasy 190 müň manat boldy. Paýtagt Aşgabatdan Balkanaabada uçýan uçaryň bilet bahas...

Dowamy »

4336 16
Köneler, 12 years ago


Bu gün ölen günim

Bu gun olen gunim yardan ayryldym
Mana bu gin dunya zyndan gorunyar.
Paylasmak isleyan yurek gussamy,
Yone dunyam gitdigiche garalyar.

Bu gun olen gunim yuregim durdy,
Ol indi hich wagt urmaz gutardy,
Mana dunyan yuzin gorkunch eyleyip
Meni sonky yola soygi apardy.

Soygi dushma...

Dowamy »

2926 40
Köneler, 12 years ago


Gapma-garşylyk

Kopchulik adam kan,hersi birtarap,
Yarydan gowragy belki bitarap,
Belli dal maksady,geljek,gechmisi,
Gunasi,sogaby,isi,etmisi,
Oylandyryar...
Islamok otyrmak garap.

Sen natanysh olar uchin,
Olar bolsa senin uchin,
Gatnashyk etmeli yasajak bolsan,
Erte,geljek,shugun uchin.
...

Dowamy »

1271 5
Köneler, 12 years ago


Uchar biledi uchin arza...

Salam Talyplar!
Shu yyl tomus Turkmenistana gitmek isleyan talyplar(TCSLiler we Ankarada okayan talyplara degishlidir) bir arza bilen ilchihana Azat Agahanowa yuz tutmaly!
Turkmenistana shu yyl gitmek uchin spessreysden peydalanmak isleyarin diyip yazmaly arzany!
Eger gitmek islemeyan bar bolsa men ish tejribe okuw ve bashgalar...

Dowamy »

1513 3
Köneler, 12 years ago


Siz barik Adam bolmak uchin gelyaniz...

Istanbulda bolup gechen Prezident bilen dushushykda,duşusykdan jogapkarin aydan we eden hereketleri Turkmen talyplaryna uly sogunch hokmunde kabul edildi.
Dine bir Turkmen talyplaryna dal eysem Turkmenistanyn halkyna \"adam dal\" diyen manyda sheyle sozler aytdy
-Siz barik adam bolmak uchin gelyarsiniz!
Bu sozlerden sheyle many...

Dowamy »

2049 29
Köneler, 12 years ago


Nika yüzigi barada...

Salam hormatly Talyplar!
Sizin bilshiniz yaly toy tutular,ele yuzuk dakylar.herkim shatlanar garaz hezillik bashlanyarda gysgacha aydanynda.
Siz otyryp oylanyp gordunizmi?
yada chyndan hem birinden eshitdinizmi?
Yada bilyanizmi?
Yuzugu gyz haysy barmagyna ve haysy eline dakmaly!
Oglan haysy barmagyna ve hay...

Dowamy »

3017 44
Köneler, 12 years ago


Üytgeşik Gözellik

Tapawudy kandi,
Diysen üytgeşik,
Beyleki gyzlara garanda duypli.
Yada çyn yürekden,
Söysen üytgeşik,
Belki çyn yürekden söyyan diysendir,
Yada söyülyanin,
Duysan üytgeşik.


Diysen-diymesen hem,
Bardy tapawut,
Bada belli...

Dowamy »

1449 1
Köneler, 12 years ago


Turkmenhowayollary bileti gymmatlatyar habary

Salam Hormatly talyplar!
Turkmenhowayollary uchar biletleri gymmatlatyarmysh!
bu gymmatladysh 1 Nowruz ayyndan guyje giryarmish!
Biledin bahasy gidish-gaydysh 11 milyon manat bolupdyr diyyyarler!
Habarynyz barmy bolup gechenlerden?
Eger habary barlar bar bolsa shu mowzuga yazmagynyzy hayysh edip yuz tutyan!
...

Dowamy »

10085 90
Köneler, 12 years ago


Türkmenistanly talyplaryn ylmy-amaly maslahaty

Amaly maslahatyň mowzuklary:

• Türkmenistanda ylym we bilim syýasatynyň soňky özgerişleri
• Türkmenistanda öňdebaryjy tehnologiýanyň gazananlary
• Türkmenistanda saglyk ulgamyndaky özgerişlikler
• Türkmen ykdysadyýetiniň täze ugurlary
• Türkmenistanda gumanitar we jemgyýetçilik ylymlary
• Türkmen d...

Dowamy »

1618 4
Köneler, 12 years ago


Eyranyn Hilebazlygy

Duyn bir internet habarlarynda
Eyranyn Turkmenistany Kaziyete berjekdigi hakynda habarlar yazylypdyr.
Eyranyn Turkmenistanyn gazy kesenligi sebapli Turkmenistany Dunya Kaziyetine bermek uchin ishleri alyp baryanydygy habarda beyan edilipdir.
Yene de habarda Eyranyn Turkmenistandan 75 dollara gaz alyp onam Turkiya 300 dollara sa...

Dowamy »

1272 3
Köneler, 12 years ago


Türkmenistan donyar...-26...C...Ayaz

Şu gun Turkmenistanyn Altyn Asyr:Turkmenistan kanalyna seretdim.shonda Turkmenistanyn howasy hakynda habar berildi.
Habarda Turkmenistanda gar yagyandygy yollaryn surchek boljakdygy habar berilyar.
Howanyn gundizine ortacha alamyzda -10 dereje gijesi bolsa ortacha -20 dereje hatda Dashoguz,Mary,Ahal welayatlarynda -24...-26 dereje Aya...

Dowamy »

3814 28
Köneler, 12 years ago


Ayralyk Azaby...

Ayralyk azabyn çekip dostlarym,
Gaygyly men,bilyan onyn sanjysyn.
Söyga yuregimi yakyp dostlarym,
Duydym ayralygyn gaygy-unjisin.

Ilki Watan diydim,sonra dost-yarym,
Enen-atan yoklygyny duydym men.
Yanymdan ayrylmajak yalydy,
Chyn yurekden gulmegi-de goydym men.

Okuw diydim gal...

Dowamy »

1595 7
Köneler, 12 years ago


Istanbulda arzan dynch alysh...

Hormatly Talyplar.comyn agzalary!
Turkiyede arzan yagny(500-1000 dollar arasynda)gelnin bilen gezelench edip bolayjak yerleri bilyanizmi esasan hem Ankara ve Istanbulda shu pula bir hepde dynch alyp boljak yerler barmy?
Jogaplarynyza garashyan!

Dowamy »

2361 33
Köneler, 12 years ago


Koz dey gyzyl koynekli.

Koz dey gyzyl koynekli.

Koz dey yaldyrap dur alyp janymy,
Egnindaki bagul renkli koynegi.
Koynegi de bagul ozu de bagul,
Mahrem yuzi arzuwlarymyn gaymagy.

Yanaklary misli dandan shapagy,
Leblerinde buldurayar ballary.
Bakyshlary janym alar mun kerem,
Gujagynda achylypdyr gull...

Dowamy »

1501 3
Köneler, 12 years ago


Teshnelik

Teshnelik

Uzak gunlen gechmegine garashyp,
Yuregimin atashyna tutashyp.
Men otyryn gysym bolup bir burchda,
Ayralygyn azabyna utgashyp.

Ne bir islegim bar durmysh yoluna,
Ahli zatlar sen yanynda galan dey.
Ne bir erkim bardyr sana yetmage,
Yurek diyer soydiginche yene soy.

Dowamy »

1202 0
Köneler, 12 years ago