Salam Gadyrly Talyplar! Su formda size bir hayysym bar! Bilsiniz yaly Turkmenistanyn Obahojalygy osyar. Eger mumkin bolsa mana Turkmenistanyn Obahojalygynda mohum orun tutyan Miwecilik hakynda maglumatlary ibermeginizi hayys etyan! Su temalarda maglumat gozleyan: 1.Turkmenistanda Miwe osdurup yetisdirmegin taryhy, 2.Turkmenistanda osdurup yetisdirilyan miweler ve gornusleri,latyn we Turkmenceleri. (almalar,erikler,setdalylar,narlar,uzumler,igdeler,limonlar,mandarinler,pyrtykallar,garalylar,armytlar,behiler(aywalar),saralylar we s.m) 3.Turkmenistanda miwe osdurup yetisdirmek ucin klimatiki onaylylyk. 4.Turkmenistanda Miwe ondürilişi 5.Miwelerin kabir fotosuratlary. 6.Miweler hakynda gysgaca maglumat. Hormatly Talyplar eger shular bilen baglansykly maglumatlarynyz bar bolsa menin bilen paylasmagyny hayysh etyarin.size bil baglayaryn! maglumatlarynyzy shu yerik hem yazyp bilersiniz yada turkmenmister@hotmail.com adresine hem ugradyp bilersiniz. Hemmanize hazirden sagbolsun aytyaryn Lider dostynyz!

Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir