Howo we toba

garashsyzlyk yyllary.
gurlushyk pajarlap osyar. kamazlar ishleship yorler. her kim kamaz edinjek bolyar we yagdayna gora edinyar.
bir yerden hytayyn howa yuk mashynlary peyda bolya. kamazlar yuzlerini sallap bazarlara chykyalar we arzanyrak bahadan satylyalar.
kocheleri zayalap barshyna howolar aydyma hinlenyar:

...

Dowamy »

1147 2
Köneler, 6 years ago


Friendship

Yzlaryñy ogşap galdy ýodalar,
Seni ýeli bilen ugratdy agşam.
Asmanda bulutlañ tizden göçüşi,
Olardan käte bir damjanyñ damşam,
Ýagyşyñ ýagmaga hyýal edişi,
Yzyñdan garaýşy garamyk gözleñ...
Ählisi bir demde ugratdy seni,
Eý, syryny näzik kalbynda gizlän!

Umydymy bagra basyp ýaşadym,

Dowamy »

914 0
Köneler, 6 years ago


Friendship

Käte şeýle bolýar: Juda asuda
asman birden garalýar-da, tümlügi,
Hatda, ýüreklerem dowla düşürýär,
Çünki, tebigata seniñ kimligiñ
parhyna däl, öz işini edýär ol,
Diñmeli bolanda oýlanman diñýär,
Ýagmaly bolanda ýagýar oýlanman.
Ine, şular sere kürsäp girende,
Dünýäm, ýene sen hakyñda oýlanýan....

Dowamy »

1070 1
Köneler, 6 years ago


Dostluk

Salam hormatly agzalar men şu temany dostluk ady bilen açdym. Geliň bu tema her kim öz dostunyň adyny ýazsyn. Başyny özüm başlaýyn:Meň dostum ependi.A siziňki... :D

Dowamy »

1282 13
Köneler, 8 years ago


Habar

salam oglanlar we gyzlar yagdaylarynyz gowumy turkmenıstan nahılı yerındemı hawa sowaya dıyarler welı cynmay hawar yok basga yerde cılım nahılı boldy bır bılsenız habar berın

Dowamy »

911 2
Köneler, 8 years ago


Soygi gowy zatdyr

Söýmeseň söýgüni çalmagyn dile,ysgap zyňjak bolsaň degmegin güle, çyn söýgüň bolmaz belli bahasy ony satyn alyp bilmersiň pula!

Dowamy »

1919 22
Köneler, 8 years ago


Kafyr diymen name?

Hormatly agzalar, mende bir sorag bar, sonky temalaryn kopusi hudaya sukur din barada gityar, oran gowy temalar, menem suna bir gosant gosasym gelyar. Kafyr diymek name? suny bilyarsinizmi, men bilyarin, sizin dusunjaniz nahili? :)

Dowamy »

11923 79
Köneler, 8 years ago


Talyplyk okuw döwri

salam talyp oglanlar we gyzlar tomusky dync alys gowy gecyami,. Gelin talyplyk okuw dowrunde gowy we erbet,gyzykly we agyr gecen gunlermizi yatlalyn... Utanman aydyberin...

Dowamy »

931 2
Köneler, 8 years ago


Essalowmaleykim!

Salam hormatly talyplar,agzalar! Men bu saytda kop gyzykly mowzuklary,ajayyp sygyrlary okayan. Yaslarmyzyn arasynda seyle gowy yigitler,gyzlaryn bardygna begenem! Eger gossanyz menem solaryn biri bolsammy diyen! Sag bolun.:D

Dowamy »

997 5
Köneler, 8 years ago


Manyly zat

teme yazanynyzda manylyrak zat yazyney,manysyz zat okap ozum manysyz bolup ugradym,gyzykly zat tapmadym mena okamaga:-D

Dowamy »

930 4
Köneler, 8 years ago


Harkowda kim bar???

salam hormatly agzalar. size soragym bardy. aranyzda ukra belediniz bar bolsa harkowda myhmanhana gune nace tolemeli? 20 gunlik gitsen nacerak yeterka? sowetjik berseniz minnetdara bolardym. :-)

Dowamy »

1041 3
Köneler, 8 years ago


Nebitca yüzlenme

Nebitci gayrat etde adam öjükdürmäni bes et,her bir yazgynda dowlede garshy bir zatlar yazyan munyn agzybirlige dalde agzalyga elityar,menä halamok sheydit yamanlap durmagyny, galanynam özün bil.

Dowamy »

985 6
Köneler, 8 years ago


Taze agza

Salam talyplar, saýtyñ agzalary! Men saýta täze girdim. Garshy dälsiñiz-ä. Menem arañyza gosharsyñyz dp umyt edýän. Sag boluñ. Всем хорошего дня. :-D

Dowamy »

928 4
Köneler, 8 years ago


Durmush soragy

Gyzlara sorag yada hemmelere: a) Gyz oglanyn baylygy esasynda durmusha chykmalymy? b) Gyz oglanyn yagdayyna we adamkarchilik-hunarliligine esaslanyp chykmalymy? Haysy topardaky jubutlerin aglabasy bagt tapyar?

Dowamy »

1831 16
Köneler, 8 years ago


Ishsizlige çäre!

Turkmenistanda ishsizlik köpelýär. Öñler gulluga gitmezinden öñem ishe girýärler eken. Indi bolsa gullukdan gelenlerinde-de ish yok. Shona çäre tapaylyda.

Dowamy »

1903 18
Köneler, 8 years ago


Leonel messi

salam dostlar shu oyunchy barada sizin pikiriniz nahili shu wat barcelona vs Atlante bilen oynaya bashda utulyady barca son ikinji time de oyuny uytgeden oyunchy bu oyunchy girenine 2 minut bolanok welin hasaby 2-1 etdi bu oyunchy Messi :D

Dowamy »

1222 8
Köneler, 8 years ago


Salam hanymlar we jenaplar. Meni bagyshlan siz b.n nadip yazyshmaly.

Maña kômek edeniñ 72 çagasy bolsun. Howene-howatañky ýaly bolsun. Bir kamaz ogly bolsun. Bir kamazam gyzy bolsun.

Dowamy »

1171 8
Köneler, 8 years ago


Taze tanyshlyk siz bilen!!!

salam mahriban adamlar,dostlar! Men taze sizin aranyzda, belki menem kabul edersiniz aranyza!?

Dowamy »

1124 9
Köneler, 8 years ago


A

salam hormatly agzalar men sizden bir soragym bar wkontakte nadip ulanmalydygyny owredayin sona agendin login paroly bolyamy 3 setirdaka name yazmaly owredayin hayysh onunden sag bolun :D

Dowamy »

871 3
Köneler, 8 years ago


Oglanlara degishmejik!!!!!!!!!

ay oglana, ay oglan murty taman, boy oglan utonmanyñ, çaky bar yygralygyñ, goy oglan ay oglana, ay oglan syratly hem,boy oglan yashyñ kyrka, yetipdir haçan tutjak,toy oglan?????????????

Dowamy »

1126 4
Köneler, 9 years ago


Ýonekeýje sorag

Sadaja soragjyk 1den 100cenli aralykda näce sany 9lyk san bar we (ýazylýar)

Dowamy »

911 5
Köneler, 9 years ago


Oylenmage pul tammaga komek edin dostuma

Hormatly talyplar Oylenmage pul tapanok men dostum.Sizden maslahat.Ol dostum ejesine-de soz beripdir hic hacan gyzy alyp gacmajagyna.Elindede 10 mln manat bar.

Dowamy »

2279 173
Köneler, 9 years ago


M a s l a h a t!

Salam hormatly talyplar! Kop gyzlar adamyn diyeni edenoklar gyzlary ozune cekmek u.n yada diyenini etdirmek u.n name etmeli name etsen diyenini eder?

Dowamy »

1397 23
Köneler, 9 years ago


Bolgusyzja goshgujyk

adam serhosh wagty icende aydyar, ya ustunden kan yyl gecende aydyar, adam yuregindaki in cyn sozuni., cola yerde onam icinden aydyar!

Dowamy »

1181 13
Köneler, 9 years ago


Tapyp berin

Hormatly talyplar!gayrat edip mana turk mobile agent haysy saytdan almaly maslahat berin mana turk agent tel aljak bolyan nirden almaly aydayynda

Dowamy »

841 2
Köneler, 9 years ago