Mts,bilayyn

gadyrly talyplar we agzalar mts barada eshidilen mysh myshlar dogry bolmana bashlady indi nesip etse bilayyn geljekmish mts-yn yerine shon8un uchin hem ashgabatda mts ishlanok

Dowamy »

1073 6
Köneler, 9 years ago


Malaysiyada okayan bamay??

Salam agzalar, aranyzda Malaysiyada okayan bamay, bar bolsa soraglar bardylay???

Dowamy »

1044 6
Köneler, 9 years ago


Dine soygi sms-leri

Barynyza salam talyplar. Gelin-gyzlar bayramynyz bilen gutlayan tuys yurekden. Soygi sms soyga ynanyanlar-ynanmayanlar parhy yok. Li4ni zat gerek dal. Dine soygi hakynda sms yazsanyz bolany.

Dowamy »

15138 35
Köneler, 9 years ago


Satgyn

Beyni doldurulman terbiye alan
Yashajyk Turkmenjik dashary chykar
Owrener kesekin dilini, dabin
Ene dil, dap dessur yza depiler

Dowamy »

1124 3
Köneler, 9 years ago


Guleryuz bilen salam

alamalik mahriban agzalar, men bu saytyn taze agzasy, mahirli kabul edersiniz diyip umyt edyan, ozumem talyp, saytynyza "tuveleme" diyesim gelar.... oran gyzkly eken barisi, vah on bilen bolsam...ozum utanjan .. ve entek bu saytyn kanbir kanunlaryna dushunemok, sizden komek sorarynda :-)
yagshy niyetler bilen.......Shiringul.......

Dowamy »

1019 8
Köneler, 9 years ago


Häzirki zaman tanslary

Salam oglanlar we gyzlar, hanymlar we jenaplar! Men mekan261092, ýaňy-ýakynda talyplar.com-da otyryp başladym. Meniň bir bilesim gelýän zadym bar. Hormatly talyplar, araňyzda tans bilen meşgullanýan barmy? Meniň özüm 3 ýyla golaý wagt bäri (arasy arakesmeli) meşgullanyp gelýän. Men tansy halaýan, saz eşidip ugramda göni tans edesim gelýär. Menden b...

Dowamy »

1043 4
Köneler, 9 years ago


Göz

Kimiň göreji pes bolsa başardygymdan kömek edesim gelýär!
Ýakyndan görmeýäne - Dalnozorkost
Daşdan görmeýäne - blizorukost diýilýär.

Äýnek dakynýanlaryň dykgatyna:
Äýnek dakynmak göze zyýanlydygyny aýdasym gelýär. Gözüne äýnek dakýan adamyň göreji öňkisindenem peselip ugraýar.

Göz dikeltmek hakynda...

Dowamy »

1264 9
Köneler, 9 years ago


Ey yigit!!!

Ey yigit ne beyle gezyan bu gun shdayyan
peydanam yok senin,yok senden zyyan
oyun edayarmin soygi bilen durmushda
soygi toruna colashayma dur dayan!!!

Men bilemok gezyan name pikirli
bilyanem yok yurekde bolan syryny
ozun bir bilyanmi name gozleyan
geyinyarsin gunde-gunde her durli...
...

Dowamy »

1195 8
Köneler, 9 years ago


Mary (MERW)

Gelin hormatly dostlar Mary hakda oz bilyan zatlarymyzy shu tayyk yazalyn.Sebabi mary turkmenistanda in bir gadyny welayatlaryn biri hasaplanylyar ol badymy welayat gelin ol hakda yazalyn.

Dowamy »

2038 37
Köneler, 9 years ago


Durmuş Mekdebi

Söyüp ulaldym men ene topragy,
Men şondan öwrendim mahribanlygy.
Söyüp ulaldym men ata watany,
Men şondan öwrendim gahrymanlygy.

Guşlardan öwrendim ejizlik name?
Yolbarsdan öwrendim batyrgaylygy.
Garşylyk isleman bol nurun dökyan,
Güneşden öwrendim hatamtaylygy.

Söygi name şugl...

Dowamy »

974 4
Köneler, 9 years ago


Tema: soygi ,goshgy : bivepa :-(

Sen mana diyyardin,barym seninki,
mana sovgat berdin asmanyn ayyn,
vada berdin omur seninki diyip,
sonunda yakdynla bivepa yarym!

Gundizlerine goz onumde boldun sen,
yatsam duyshlerimde goymadyn meni,
omurlik diyip sen dushunyan sozune ,
nirden bileyin men 5 gundigini?

Vada ber...

Dowamy »

1095 2
Köneler, 9 years ago


Kompyuter oz-ozunden ocyar :( komek!!!

hacanda oyun yada program acsam kompyuter yarym sagada yetman yapylyar. gaharym gelyar. bilyan biri bardy Tajigistanly. olam gitdi dowletine. su wagt bu problemany cozup bilyan birini gozleyan. komek gerek!

bu problemany cozjek boldum:
1. wirus yok
2. Windowsy tazeledim
3. ....

Windows 7 Ultimate

Dowamy »

1286 16
Köneler, 9 years ago


üç nokat

Gara gözli owadanym seni görenimde yüregim paralanyar. Senin owadan yüzine seretmek mana jennetden gelen duygylary beryar. Sen menin begenjim, menin yekejam. Egnine yayylan uzyn saçlaryn, pamyk yaly akja hem mylyymja yanaklaryn, yüzüne owadanlyk goşyan leblerin, olara seredenimde meni uzak dünyalere alyp gidyan we ummansyz pikirlere çümdüryan, düny...

Dowamy »

1124 6
Köneler, 9 years ago


Turkmen halkyna komekli zat, men yerine yetirjek okan :)

Salam talyplar.comyn agzalary. Men yakynda turkmenistana degishli ahli saytlaryn listini cykarmakcy. Sebabi adamlar kateler kosenyarler tapmany. Biri birinden sorap, Menin pikirimce bu oran gowy bolar. Men shu wagt 60 a golay turkmen saytlary bilyan. Shol saytlaryn listini yakynda tmaydym.at.ua adminine ahli sayt linkleri sayta goymagy hayysh ederi...

Dowamy »

1963 59
Köneler, 9 years ago


Turkmen kafe

Salam agzalar! Men ashakda turkmen kafe diyen saytyn ichine girip gordum, tuweleme!!! Ichinde islan gerek aydym-sazlaryny tapsa boljak eken! Shol sayty kimem achan bolsa tanryyalkasyn, Allam ona uzak yash bersin!!! Tuys men gozlap yoren saytym bolsa natjek, gerek aydymyny tapsa boljak eken. Agzalar men sizden birje-de hayyshym bar, shol sayta agza...

Dowamy »

1615 5
Köneler, 9 years ago


Çyn söýgi

Her adamyñ söýülmäge haky bar,
her adamyñ söýmäge-de haky bar.
Ýüregiñe ýapy$anda y$k derdi,
ýa-ha däli eder, ýa-da akykdar.

Gül dü$esem seniñ geçjek ýoluña,
ýekeje gülküñe jogap bolarmy?
"söýgi" atly oda çoýunañdan soñ,
heý-de wagty bilen sowap bolarmy?

Ýok, söýgüni satyp bolm...

Dowamy »

1760 20
Köneler, 9 years ago


Gowja gosgy eken

eliňe galam aldyňmy – ýaz.
eliňe pil aldyňmy – gaz.
ýazan zadyn küpür bolmasyn,
gazan zadyn çukur bolmasyn.
ýazma jäjek dakylsyn diýp,
gazma biri ýykylsyn diýp.

güli keýpine ýolma,
özüňden razy bolma.
ilki günä edip, soň etme puşman,
özüňi hasapla ilkinji duşman.
özüňe sö...

Dowamy »

1297 7
Köneler, 9 years ago


Ahal gozeli!

Sen waspyn sozlesem Ahal gozeli
Sen shanyna duzerin men gazaly,
Gel ikimiz bileje gezeli
Gezebilmen sen bolmasan yanymda!

Bahar geler guller guncasyn acar
Kime shatlyk kime gaygysyn secer,
Soyyan sozun menin bagtymy acar
Gezebilmen sen bolmasan yanymda!

Gozellerin sensin jahan...

Dowamy »

977 3
Köneler, 9 years ago