onki istanbul konsulymyz, hazirki azerbayjan ilcimiz Mammed aga (Annamammet Mammedow) aradan cykypdyr. Gaty yasdy entek. junalistlerin onune cykyp gurlemekden cekinmeyan yeketak diplomatymyzdy oydyarin. masgalasyna sabyr dileyarin.

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir