yany aşakdaky adresde yazylan yazgyny okap gaty gynandym. "altyn asyr" geçdi "beyik galkynyşlar eyyamy" hem galkynmaga yetjek dal öydyarin... http://benbugunbunuogrendim.blogspot.com/2010/06/turkmenistan.html

Köneler, Farabi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir